m2t_logo_sygnet

FAMOC

Opis systemu

FAMOC to elastyczny i wielofunkcyjny system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym organizacji, umożliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania terminali mobilnych i tabletów opartych o zróżnicowane systemy operacyjne. FAMOC pozwala zdalnie zarządzać urządzeniami na każdym etapie cyklu życia usług mobilnych, począwszy od  prekonfiguracji, poprzez zdalną instalację i aktualizację aplikacji, cykliczny backup danych, monitorowanie bezpieczeństwa, aż po zdalne czyszczenie pamięci urządzenia. System usprawnia administrowanie środowiskiem terminali mobilnych a także optymalizuje funkcjonalność urządzeń przenośnych, sprawiając że potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki, a bieżącej pracy terminala nie zakłócają procesy konfiguracyjne.

Czym jest Famoc

famoc02 System FAMOC pozwala na optymalizację procesów zarządzania infrastrukturą mobilną poprzez:

 • Centralizację zarządzania FAMOC to pojedyncza platforma, wspierająca wszystkie obecne na rynku systemy operacyjne (również WEH i Win CE) pozwalająca scentralizować procesy administracyjne. Intuicyjny interfejs oraz nieskomplikowana obsługa która minimalizuje czas niezbędny na obsługę infrastruktury mobilnej przedsiębiorstwa.
 • Kompletną bazę danych o środowisku mobilnym System wykrywa, przechowuje oraz raportuje wszelkie informacje dotyczące zasobów, użytkowników oraz usług mobilnych usprawniając przepływ informacji oraz ułatwiając bezpośredni dostęp do każdego urządzenia.
 • Nieskrępowany dostęp do informacji: Stały dostęp do informacji, usług i wspólnych zasobów firmy oraz łatwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych wpływa na wzrost wydajności pracowników.
 • Automatyzację procesów i zdalny dostęp do urządzeń Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.
 • Stały monitoring parametrów Szereg narzędzi diagnostycznych pozwala pozyskać szczegółowe dane odnośnie infrastruktury mobilnej a następnie dokonywać analiz informacji pozyskanych z urządzeń, generować raporty a także alarmować w czasie rzeczywistym o ewentualnych błędach.
 • Gwarancję bezpieczeństwa Dzięki takim funkcjom jak szyfrowanie danych, ochrona hasłami, konfiguracja programów antywirusowych, VPN, okresowy backup danych czy zdalne czyszczenie pamięci telefonu, FAMOC zapewnia bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróżnicowanych środowisk mobilnych oraz zgodny z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa organizacji.

System FAMOC może być wdrożony jako usłucha w chmurze – Enterprise MDM Cloud. Hosting odbywa się na serwerach firmy OVH. Ta opcja instalacyjna wybierana jest częściej przez mniejsze firmy, zarządzające mniejszą ilością urządzeń mobilnych, nie posiadającej rozbudowanego działu IT lub w przypadkach, w których klientowi zależy na szybkim uruchomieniu usługi. Funkcjonalność usługi w chmurze w pełni pokrywa się z możliwościami oferowanymi przez instalację On-Site.

Korzyści biznesowe

famoc01 Wdrożenie w organizacji rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi FAMOC niesie ze sobą szereg korzyści biznesowych a przede wszystkim finansowych. Wśród wymiernych korzyści biznesowych należy szczególnie podkreślić:

 • znaczną redukcję kosztów wynikającą z uproszczenia procedur administracyjnych,
 • znaczną redukcję kosztów wsparcia technicznego poprzez błyskawiczną diagnostykę oraz zdalne rozwiązywanie problemów z urządzeniem,
 • zabezpieczenie danych firmowych przed wykorzystaniem przez osoby niepowołane,
 • zwiększenie efektywności użytkowników końcowych poprzez skrócenie czasu wyłączenia telefonu z bieżącego użytku,
 • zgodność z polityką organizacji (dostosowanie do standardów i polityk bezpieczeństwa)
 • elastyczność i skalowalność (system rozbudowywany wraz z rozwojem usług i wzrostem liczby użytkowników),
 • łatwe i szybkie wdrożenie usług mobilnych i rozwiązań technologicznych.

Modele wdrożenia

System FAMOC może być wdrożony w dwóch wariantach usługowych:

 • Hosting (Cloud)
 • On-site

W obu przypadkach FAMOC poprzez WebServices API zapewnia łatwą integrację z wewnętrznymi systemami Klienta, np. Active Directory, Certificate Authority. Funkcjonalność usługi w chmurze w pełni pokrywa się z możliwościami oferowanymi przez instalację on-site. Instalacja hostowana (Cloud) System FAMOC może być wdrożony jako usługa w chmurze – Enterprise MDM Cloud. Hosting odbywa się na serwerach firmy OVH. Ta opcja instalacyjna wybierana jest częściej przez mniejsze firmy, zarządzające mniejszą ilością urządzeń mobilnych, nie posiadające rozbudowanego działu IT lub w przypadkach, w których klientowi zależy na szybkim uruchomieniu usługi. Instalacja On-Site System FAMOC instalowany jest na serwerze własnym klienta, zlokalizowanym w siedzibie klienta lub w oparciu o środowisko VMWare klienta. W obu przypadkach zapewniane jest wsparcie w zakresie instalacji, integracji oraz konfiguracji. Ta opcja instalacyjna wybierana jest częściej przez większe firmy, zarządzające dużą ilością urządzeń mobilnych, posiadające rozbudowany dział IT, którym zależy na pełnej kontroli nad zarządzaną flotą urządzeń mobilnych.  

ico